آتش سوزی جنگلی در شمال آرژانتین


دیوید رودریگز، رئیس انجمن آتش نشانان داوطلب در کورینتس، آرژانتین، در حالی که آتش سوزی در سراسر استان شمالی آرژانتین موج می زند، می گوید: “امیدواریم باران ببارد، این تنها امید ما است.” کورینتس وضعیت اضطراری و فاجعه کشاورزی اعلام کرده است.

سریعترین رژیم لاغری