آخرین قیمت اوراق مسکن مجرد و متاهل در تهران


آخرین قیمت اوراق مسکن مجرد و متاهل در تهران

دیدارنیوز: قیمت تمام شده اوراق مسکن نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش یافته است به طوری که متاهلین پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگه اوراق رهنی در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۳۸ هزار و ۶۰۰، ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. هر برگ از تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور سال گذشته با قیمت ۱۳۸۴۰۰ و ۱۳۹۱۳۹۲۰۰ تومان معامله می شود. در ادامه این اوراق در مهرماه سال گذشته ۱۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان و در آذرماه ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

اوراق مسکن در دی و بهمن سال گذشته با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق تا فروردین ماه سال جاری ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت گذاری شده و این گزارش نیز بر اساس همین قیمت تهیه شده است.

قیمت اوراق قرضه مجرد و متاهل در تهران

در نتیجه افراد مجرد ساکن تهران می توانند تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعلی می شود. به این ترتیب برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید ۴۰۰ برگ مسکن خریداری کنند که قیمت تمام شده این میزان اوراق برگ (تسه) ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است. همچنین با توجه به وام ۸۰ میلیون تومانی که باید ۱۶۰ برگ به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان خریداری کنند، کل هزینه خرید اوراق به ۷۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان می رسد.

بر این اساس زوجین در تهران می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعلی دریافت کنند. بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگ مسکن بخرند که قیمت تمام شده آن ۱۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است که همراه با هزینه ۲۲ میلیون و ۳۵۲ هزار تومانی وام های کاذب که باید ۱۶۰ برگه خانوار بخرند. تسهیلات در مجموع باید ۱۳۴ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بپردازید.

قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶۰ میلیون تومان، برای مجردها و ۳۲۰ میلیون تومان برای زوجین، مجردها باید ۴۴ میلیون و ۷۰۴ و متاهل باید ۸۹ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان بپردازند. .