آیا بریدن دزد در این عصر مصداق عدالت است؟ – خبری نیست


پیامبر خدا فرمودند فقر همه فسادها را به همراه دارد، همین الان دزدی های بزرگ است. اما هیچ کس دست خود را قطع نمی کند. اگر این دزدی های بزرگ و سیستماتیک منجر به این سرقت های کوچک شده است، آن دزدی های بزرگ باید متوقف شود تا شاهد این سرقت های کوچک نباشیم.

به گزارش نبأخبر به نقل از محمدتقی فاضل میبد محمدتقی فاضل میبدی، درباره برخی از احکام نافذ از شرع، ما هدف و احکام دینی داریم که تا رسیدن به اهداف دین، به احکام دین عمل نکنیم. . به دست می آیند، مثلاً همانطور که در جامعه دزدی نباید باشد و جامعه نیاز به امنیت مالی دارد، یکی از اهداف دین است و حالا اگر همه نیازهای جامعه برآورده شود و امنیت مالی وجود داشته باشد، اگر کسی در این دزدی کند. جامعه، تصمیم آن در قرآن است.

با توجه به برخی از قوانینی که از شرع نافذ است، ما یک هدف و حکم دینی داریم که تا زمانی که اهداف دین محقق نشود، به احکام دین عمل نکنیم، مثلاً دزدی در جامعه نباشد و جامعه نیاز به امنیت مالی دارد، هدف دین است و حالا اگر همه نیازهای جامعه برآورده شود و امنیت مالی وجود داشته باشد، اگر کسی در این جامعه دزدی کند، تصمیمش در قرآن است. اما باید بررسی کنیم که ریشه دزدی در جامعه چه بوده است. زیرا امروزه ریشه مشکلات کیفری از منظر علم بررسی می شود. اولاً باید بین جرم و مجازات تعادل وجود داشته باشد و ثانیاً این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات قطع عضو در دنیای امروز ضروری است؟ در واقع همان سنگساری که ما داشتیم، برخی علما گفتند بس کنید; زیرا دنیای امروزی تحمل چنین چیزی را ندارد.

در این زمان برای مجازات دزدی ۲۵ شرط وجود دارد و اگر کسی با وجود ۲۵ شرط دزدی کند قطع می شود. اما وقتی اقتصاد یک جامعه دچار مشکل می شود، وضعیت فرق می کند. به خاطر داشته باشید که تاکنون هزاران نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده ایم. با وجود این آیا ریشه دارو قطع شد؟ آیا این اعدام ها ریشه مواد مخدر و قاچاقچیان را از بین برد؟ ما باید دلایل این اتفاق را ببینیم. پس آیا قطع عضو دزد در این عصر مصداق عدالت است؟ عدالت یعنی کاری که مردم بتوانند زندگی و معیشت خود را حفظ کنند. اگر اقتصاد شهر حل نشود، هر جنایت و فسادی ممکن است رخ دهد.

پیامبر خدا فرمودند فقر همه فسادها را به همراه دارد، همین الان دزدی های بزرگ است. اما هیچ کس دست خود را قطع نمی کند. اگر این دزدی های بزرگ و سیستماتیک منجر به این سرقت های کوچک شده است، آن دزدی های بزرگ باید متوقف شود تا شاهد این سرقت های کوچک نباشیم.

کد خبر: ۱۸۷۳۱۴