اجرای طرح همیاری ویژه اربعین


طرح امداد رسانی ویژه اربعین از پانزدهم تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در شهرهای مرزی و مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق در سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش پرشین خودرو، جلسه مشاوره و هماهنگی شرکت های امداد خرو به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران و زائران در ایام اربعین ۱۴۰۱ به همت مرکز جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

در این جلسه که در ساختمان اصلی مرکز اتومبیلرانی و جهانگردی برگزار شد، نمایندگان پلیس راهور فرجا، امداد خودروهای ایران خودرو و سایپا، گروه بهمن و رئیس انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش، حضور داشتند. به همراه جمعی از مدیران مرکز جهانگردی و اتومبیلرانی حضور داشتند.

بر اساس مصوبات این جلسه، طرح امداد ویژه اربعین از پانزدهم تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در شهرهای مرزی و مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق در سراسر کشور اجرا می شود.