اختلالات گسترده در زنجیره تامین توسط کارشناسان پیش بینی شده است


“درست زمانی که خرده فروشان شروع به آماده شدن برای فصل تعطیلات می کنند، هشدارهایی در مورد احتمال گیر کردن کشتی در سراسر کشور وجود دارد. کمبود کارگران راه آهن باعث انباشته شدن بار در بنادر آمریکا شده است. کارتر ایوانز از بندر لس گزارش می دهد. آنجلس، یک حلقه کلیدی در زنجیره تامین ایالات متحده.”