استاد امین: داستان بیهقی متن تاریخی بی نظیری است


بیهقی تحقیق و تفحص می کند

دیدارنیوز: پروفسور سیدحسن امین، فیلسوف، حقوقدان و مورخ، عضو موسس و دبیر کل پژوهش های علمی بنیاد جهانی سبزمنش، از دانشگاهیان برجسته ایران است. وی به عنوان یکی از سخنرانان افتتاحیه همایش بین المللی ابوالفضل بیهقی در هفته اول آبان ماه در دانشگاه حکیم سبزواری در یادداشتی نوشت:

تاریخ بیهقی خواجه ابوالفضل بیهقی نه تنها یک متن مستند تاریخی بی‌طرفانه و بی‌طرفانه، بلکه اثری ادبی و شاید بهترین اثر منثور ادبیات کلاسیک فارسی دری، و به عبارتی نثری شاهنامه‌ای است که از منظری ادبی. از دیدگاه شاهنامه فردوسی و دست اول ادبیات همه فارسی زبانان جهان است.

اساتید مختلف ادبی در ارائه این اثر بزرگ در صد سال اخیر مؤثر بوده اند و در اینجا دو تن از پیشگامان تصحیح انتقادی تاریخ بیهقی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی اکبر فیاض را معرفی می کنیم.

محمدعلی جمالزاده نویسنده معروف خاطره ای از دیدار خود با دکتر قاسم غنی در سال های پایانی سلطنت رضاشاه در تهران نقل می کند که اتفاقاً بدون عمامه و عبا در اتاق انتظار با شیخ عباس بود. وی در خراسان است و از مشهد به تهران آمده و اکنون مورد توجه و حمایت دکتر غنی نماینده مشهد در شورای ملی قرار گرفته است.

در آن زمان وزارت فرهنگ گزیده ای از متون کلاسیک را از معلمان وقت برای تدریس ادبیات فارسی در دبیرستان ها مأمور کرد و دکتر قاسم غنی نیز مأمور تهیه گزیده تاریخ بیهقی شد. دکتر غنی که دیوان حافظ را با علامه محمد قزوینی و رباعیات خیام را با محمدعلی فروغی منتشر کرده بود، از این فرصت استفاده کرد و با انتقال فیاض از فرهنگ مشهد به تهران و تسهیل ثبت نام وی برای تحصیل در دانشگاه، دخالت فیاض کل بیهقی را اصلاح کرد. داستان.

سیروس غنی از همکاری فیاض با پدرش برای تصحیح تاریخ بیهقی و ورود قوام السلطنه به من گفت که پیشتر در سخنرانی خود در جلسه بزرگداشت استاد فیاض به دعوت دکتر محمد جعفر یاحقی در دانشگاه فردوسی به آن اشاره کردم.

متن تصحیح شده غنی و فیاض در سال ۱۳۲۴ توسط وزارت فرهنگ منتشر شد و اگرچه گاهی اوقات در خواندن جملات مشکلی وجود ندارد، اما به طور کلی نسخه اصلاح شده و بهتر از نسخه های قبلی از جمله تصحیح ادیب پیشاوری است. .

مقاله ای درباره همکاری غنی و فیاض در تصحیح داستان بیهقی در سال ۱۳۸۳ در شماره سیزدهم مجله حافظ و مقاله دیگری در مورد تصحیح برخی نادرست خوانی های این نشریه در ویژه نامه بیهقی در شماره ۳۰ همان مجله نوشتم. ، که بعداً مورد استفاده دیگران قرار گرفت و بدون اشاره به مطلب، همین مطلب را با نوعی سرقت ادبی تکرار کردم. این مقاله خلاصه ای از سخنان من است که در افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی بیهقی در روز اول آبان ۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری درباره جایگاه بیهقی در تاریخ و فلسفه عمومی و سپس به تفصیل در مورد نشست تخصصی بیهقی پژوهان و بیهقی پژوهان در ادامه تصحیح داستان بیهقی را به کوشش غنی و فیاض و شناخت بهتر این مصححان بررسی خواهم کرد.