اعلام نحوه و زمان پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱


گزارش کردن سناپرس; معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت علی الحساب حقوق کارمندان و بازنشستگان در مهرماه و اعمال مابه التفاوت آن در ماه های دیگر خبر داد.

بابک عقحی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: از آنجایی که دولت مصمم به اجرای این طرح است، مبالغی را که در نظر می گیرد به حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان خود اعمال می کند.

وی افزود: قول می دهم حقوق مهرماه پرداخت شود و پس از نهایی شدن در مجلس و مشخص شدن مبلغ دقیق، مابه التفاوت در ماه های دیگر اعمال شود.

معاون سازمان برنامه یادآور شد: انشالله از مهرماه محاسبه شاغلین و بازنشستگان با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال می شود و پس از طی شدن مراحل قانونی و طی مراحل قانونی انجام می شود. نگهبان شورا تصویب شد، محاسبه دقیق انجام می شود و مابه التفاوت جبران می شود انشالله از آبان ماه پرداخت می شود.