افزایش خطر ابتلا به سرطان کبد در اثر مصرف نوشابه – نبأ خبر


سرطان
در حال پردازش

تحقیقات جدید نشان می دهد که نوشیدنی های شیرین و سایر نوشیدنی های شیرین می توانند خطر ابتلا به سرطان کبد را در زنان افزایش دهند.

مطالعه ای که روی بیش از ۹۰۰۰۰ زن یائسه انجام شد، نشان داد کسانی که حداقل یک نوشیدنی شیرین در روز می نوشند، ۷۸ درصد بیشتر از کسانی که کمتر از سه نوشیدنی در ماه می نوشند، در معرض خطر قرار دارند.

به گزارش هلث دی نیوز، دکتر شوانگ ژانگ، سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد گفت: یافته های ما نشان می دهد که نوشیدنی های شیرین یک عامل خطر بالقوه برای سرطان کبد هستند.

وی گفت: اگر یافته های ما تایید شود، کاهش مصرف نوشابه های گازدار شیرین می تواند یک اقدام بهداشت عمومی برای کاهش بار سرطان کبد باشد.

برای این مطالعه، محققان اطلاعات ۹۰۵۰۴ زن یائسه ۵۰ تا ۷۹ ساله را جمع آوری کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه ها را در اواسط دهه ۱۹۹۰ تکمیل کردند و به طور متوسط ​​۱۸ سال پیگیری شدند.

در مجموع ۲۰۵ زن در طول پیگیری به سرطان کبد مبتلا شدند.

این مطالعه نشان داد زنانی که حداقل یک نوشیدنی در روز می‌نوشیدند، ۷۳ درصد بیشتر از زنانی که هرگز مشروب ننوشیده‌اند یا کمتر از سه نوشیدنی ننوشیده‌اند، در معرض خطر قرار دارند.

به گفته محققان، نوشیدنی های قندی ممکن است خطر چاقی و دیابت نوع ۲ را افزایش دهند که هر دو از عوامل خطر سرطان کبد هستند. این نوشیدنی ها همچنین در تغییر پاسخ انسولین و تجمع چربی در کبد نقش دارند.

کد خبر: ۱۸۷۰۷۵