اقتصاد ایران در مرحله فرسودگی است. کاهش سرمایه‌گذاری چه شد؟ – اخبار


وی افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفت و بسیاری از زیرساخت‌های کشور به شدت مستهلک شده و به نوعی به مرحله فرسودگی رسیده‌اند و از این نظر عدم تعادل منابع آب، انرژی، مشکلات زیست‌محیطی و سایر بحران‌ها در کشور وجود دارد. شدت و سرعت اقتصاد ایران را بسیار بیشتر از گذشته بدتر کرده است، از یک سو برای رفع این وضعیت، ایران به سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ۳ تا ۵ سال آینده نیاز دارد تا شرایط بدتر نشود».

به گزارش نبأخبر، بر اساس آخرین آمار در دوره منتهی به سال ۱۴۰۰، روند کلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و متوسط ​​نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در این دوره منفی ۶.۹ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به قیمت های ثابت مربوط به سال ۱۳۹۷ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۸۹ است.

در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری واقعی کشور تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابراین رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. با فرض رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۱۵ یعنی پس از ۱۴ سال سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ می رسد و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصد، این امر در سال ۱۴۰۸ اتفاق می افتد که خوش بینانه به نظر می رسد. .

بر این اساس، پیشی گرفتن استهلاک از تولید، ناگزیر عوارضی چون کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمد دولت و در نهایت واگرایی را در پی داشته است. اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی.

این در حالی است که به طور متوسط ​​سالانه ۴.۵ درصد از ارزش سهام سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش می یابد. بنابراین لازم است هر ساله سرمایه جدیدی تشکیل شود تا نه تنها کاهش ارزش دارایی های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی ایجاد شود.

از سوی دیگر در دهه اخیر اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به طوری که روند نزولی سرمایه گذاری جدید ادامه یافته و به استان هایی رسیده است که میزان سرمایه گذاری جدید سالانه کمتر از میزان استهلاک دارایی های موجود است. بر اساس آمارهای منتشر شده، خالص دارایی های سرمایه ای کشور در دو سال اخیر کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در مرحله فرسودگی است. کاهش سرمایه‌گذاری چه شد؟ اقتصاد ایران در مسیر فرسودگی است
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وخامت اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ رشد هزینه های استهلاک بیش از رشد سرمایه گذاری بوده و بر این اساس چرخه فرسودگی و تسریع در روند کاهشی در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. فرسایش زیرساخت های اقتصادی کشور سرازیر شد این در حالی است که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ رسیده است. بر اساس این آمار، جریان سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر منفی بوده است.

وی افزود: فرصت های سرمایه گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفت و بسیاری از زیرساخت های کشور به شدت مستهلک شده و به نوعی به مرحله فرسودگی رسیده است که در این زمینه عدم تعادل منابع آب، انرژی، مشکلات زیست محیطی و غیره است. بحران هایی که وجود دارد. در کشور شدت و سرعت وخامت اقتصاد ایران را بسیار بیشتر از گذشته کرده‌اند. از یک سو برای حل این وضعیت، ایران نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ۳ تا ۵ سال آینده دارد. که اوضاع بدتر نشود».

شقاقی گفت: اگر این روند با همین شتاب ادامه پیدا کند، فرسودگی اقتصادی به حدی می رسد که شرایط غیرقابل برگشت می شود و بحران هایی که در کشور وجود دارد دیگر برگشت ناپذیر نخواهد بود، بنابراین باید در این زمینه چاره اندیشی شود. در این راستا از یک سو وقتی اقتصاد کشور غیرقابل پیش بینی است، امیدی به بهبود وضعیت نیست. برای تحقق این مشکل باید مشکلات بین المللی ایران در فضای بین المللی حل شود و گفتمان ملی شکل گیرد. در داخل برای خروج از این وضعیت.”

این استاد دانشگاه افزود: در داخل کشور باید نظام برنامه ریزی وجود داشته باشد. شرایطی را فراهم کنید تا فرآیند سرمایه گذاری در داخل کشور شکل بگیرد چرا که هنوز استراتژی مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این است که هر چه زمان بیشتر بگذرد، هزینه بازگشت دشوارتر خواهد بود، زیرا سرمایه گذاری یک مقوله بلند مدت است نه کوتاه مدت. بنابراین باید به نیازمندان کشور توجه شود و برای رفع چالش ها و بحران های پیش روی کشور اقدامات مناسبی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال های آینده افزایش تعداد بازنشستگان است، ادامه داد: یکی دیگر از جنبه های فرسودگی اقتصاد کشور پیر شدن جمعیت است که این مشکل زمانی حادتر می شود بدانند صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​در آستانه ورشکستگی هستند و اگر دولت کمکی به آنها نکند، این صندوق ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند تا وضعیت خود را به نحوی سامان دهند. صندوق‌های بازنشستگی با بحران مواجه هستند و امروز با وضعیت بسیار بدی دست و پنجه نرم می‌کنند».

شقاقی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد عواقب جبران ناپذیری دارد، گفت: ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، حاکمیت اقتصادی مطلوب. عدم وجود مفاسد اقتصادی و… همگی از الزامات بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، بنابراین اگر این مؤلفه‌ها در شرایط مناسب باشند، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای حل بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است باید اولویت داشت، چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد و اکنون نمی‌توان تصور کرد، از سوی دیگر برای حل این بحران‌ها منابع مالی لازم است. اشاره شد، سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور ضروری است، زیرا اکنون در چنین شرایطی به وضعیت فرسودگی رسیده اند. هرچه این اقدامات طولانی‌تر انجام شود، حل و فصل بحران‌ها دشوارتر می‌شود.»