اوکراین نیروهای روسی را در نزدیکی خارکف عقب راند


داستانی

حمله نظامی اوکراین به تانک تی-۹۰ ام روسیه در استان خارکف

ارتش اوکراین اعلام کرد که یک تانک روسی را در استان خارکف با تفنگ ضد زره ارائه شده توسط دولت سوئد منهدم کرده است. تفنگ بدون پس‌زن ضد تانک کارل گوستاف که توسط دولت سوئد ارائه شده است. یک ویدیوی بدون تاریخ که در ۱۰ مه در توییتر توسط وزارت دفاع اوکراین ارسال شده است، صف خودروها را در نزدیکی Staryi Saltiv در خارکف نشان می‌دهد، و یک ضربه به عقب را نشان می‌دهد. وسیله نقلیه. اعتبار: وزارت دفاع اوکراین از طریق Storyful