ایالات متحده اولین موج تقویتی را به اوکراین ارسال کرد


رویترز

رئیس منتخب کنفرانس امنیتی مونیخ می گوید آلمان باید به اوکراین سلاح بفرستد

کریستف هوسگن، رئیس آینده کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه ای گفت که آلمان باید رهبری خود را در صحنه بین المللی افزایش دهد و سیاست صادرات تسلیحات خود را آزاد کند، از جمله ارسال سلاح به اوکراین را در نظر بگیرد. آلمان به دلیل امتناع از ارسال تسلیحات به اوکراین، بر خلاف دیگر متحدان غربی، در میان ترس از تهاجم جدید روسیه، مورد انتقاد قرار گرفته است. آلمان سیاست دیرینه صادر نکردن تسلیحات به مناطق جنگی دارد که تا حدی ریشه در تاریخ خونین قرن بیستم و صلح طلبی ناشی از آن دارد.

سریعترین رژیم لاغری