بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود ۳۵۰ میلیارد ریال در امور عام المنفعه هزینه کرد.


بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود 350 میلیارد ریال در امور عام المنفعه هزینه کرد.

MeetNews: به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گزارش هیئت مدیره این بانک به مجمع عمومی، اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی تشریح شد. شهریور ۱۳۹۵ بخشی از منابع خود را صرف جریمه دیرکرد در امور مسئولیت اجتماعی و رفاه عمومی کرده است.

در نتیجه این بانک در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال از محل وصول تعهد را برای تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی مرتبط با تاج هزینه کرده است. بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از این محل به تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا اختصاص داد. این بانک در مجموع ۲۹۰ ​​میلیارد ریال برای تامین ۲۵۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا در نظر گرفته و در قالب طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور توزیع کرده است.
گام های بلند بانک قرض الحسنه مهر ایران در عرصه مسئولیت اجتماعی

همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان زن سرپرست خانوار اختصاص داده است.

این موارد تنها بخشی از اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۲ سال اخیر است که این بانک را پیشگام شبکه بانکی کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی و مسائل عام المنفعه قرار داده است.

پیشروی در معرفی ابزارهای جدید بانکداری
در بخشی دیگر از گزارش هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به مجمع عمومی، تاکید شد که این بانک برای اولین بار خدمات بانکی غیربانکی بسیاری را به جامعه ارائه کرده است.
افتتاح حساب آنلاین، اپلیکیشن تسهیلات آنلاین، کارت هدیه آنلاین و احراز هویت آنلاین سجام از جمله خدماتی است که اولین بار توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران ارائه شد.

روند توسعه خدمات حضوری توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران متوقف نشده است و گزارش ارائه شده از سوی هیات مدیره این بانک به مجمع عمومی نشان می دهد که ابزارهای جدید بانکی در این بانک همچنان در حال گسترش است. .

راه اندازی سامانه ضمانت برای تسهیل دریافت ضمانت نامه ها و وام های دارای وثیقه، اعطای نسخه الکترونیکی قراردادها به مشتریان برای گسترش بانکداری الکترونیک و حذف قراردادهای فیزیکی، تدوین دستورالعمل پرداخت وام بدون وثیقه و بعداً سامانه ضمانت بخشی از اقدامات این بانک در سال ۱۴۰۰. .

همچنین راه اندازی سامانه استخراج اطلاعات اولیه مشتری و حساب و ارسال آن به بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی، راه اندازی سامانه استخراج تراکنش های درون بانکی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال و CTR، اختصاص کد شهاب به واست. اکثر مشتریان و بهبود رتبه بانک. در این راستا ساماندهی اطلاعات هویتی و حساب های اتباع غیرایرانی و مسدود شدن حساب های بدون کد شهاب نیز از جمله اقدامات این بانک در زمینه شفاف سازی عملکرد و نظارت بر فرآیندهای بانکی است.