با افزایش تنش ها، معاون رئیس جمهور هریس برای مراسم خاکسپاری نخست وزیر آبه وارد ژاپن شد


ABC News

شیف می‌گوید، جلسه بعدی ۶ ژانویه ممکن است «جامع‌تر» باشد، زیرا کمیته ارجاع جنایی را بررسی می‌کند.

پس از اینکه نایب رئیس کمیته، نماینده لیز چنی، شنبه گفت که معتقد است گروه به اتفاق آرا به جلو حرکت خواهد کرد، شیف موافقت کرد و در پاسخ به این سوال که آیا قرار است یک ارجاع جنایی به اتفاق آرا در مورد رفتار رئیس جمهور سابق صورت گیرد، کمی فراتر رفت. شیف گفت: “توصیه من، احساس من است که باید ارجاع دهیم.” اگر اعضا احساس متفاوتی داشته باشند.”