بحران «عمق استراتژیک» چگونه رژیم صهیونیستی را فلج می کند؟ – خبری نیست


رژیم صهیونیستی در استراتژی جنگ محور خود با بحران فزاینده ای مواجه است که نتایج آن در سال های آینده بیشتر نمایان خواهد شد. یکی از نشانه های آن، از بین رفتن اصل تئوری بازدارندگی از این رژیم است. تلاش کابینه های مختلف رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین بی نتیجه مانده است.

به گزارش نبأخبر، ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی نشان دهنده این واقعیت است که عنصر ژئوپلیتیک تأثیر زیادی بر امنیت این رژیم دارد، بنابراین نقش مهمی در مسائل و اقدامات امنیتی این رژیم دارد. .

ژئوپلیتیک به تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست می پردازد. با توجه به عدم تغییر یا تغییر بسیار اندک در عوامل ژئوپلیتیکی در طول زمان، بررسی این عوامل و تأثیر آنها بر سیاست و در نتیجه امنیت مهم است. بر این اساس می توان گفت که ویژگی های ژئوپلیتیکی خاص رژیم صهیونیستی بیانگر این واقعیت است که عنصر ژئوپلیتیکی در امنیت این رژیم بسیار تأثیرگذار است. از آنجایی که مهمترین نقش را در تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی دارد و از اهمیت آن می توان استنباط کرد، مؤلفه مؤثر بر امنیت و به تبع آن سیاست، رفتار و روابط این رژیم با سایر احزاب، ژئوپلیتیکی است. در واقع ویژگی های ژئوپلیتیکی اعم از ثابت و متغیر عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت رژیم صهیونیستی تأثیر می گذارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

محل

بدون شک باید شرایط را یکی از مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی دانست. حضور این رژیم غاصب در منطقه‌ای که تماماً متشکل از مسلمانان است و این رژیم به‌عنوان یک وصله رنگارنگ تلقی می‌شود، این رژیم را در شرایط بسیار سختی قرار داده است و این رژیم همواره برای امنیت خود احساس خطر می‌کند. تحرکات تل آویو و توافقات آن با برخی از کشورهای منطقه (صرف نظر از ملت آنها) نیز کمکی به این رژیم نکرده است و موقعیت نامطلوب آن همواره نقطه ضعفی برای آن بوده است.

جمعیت

علاوه بر این، جمعیت به عنوان یکی از متغیرهای ژئوپلیتیکی باید از دو منظر کمی و کیفی مورد بحث قرار گیرد و بررسی این عامل ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی از ابعاد مختلف قابل بررسی است و تشویق به فرزندآوری همچنان وجود دارد.

ناظران سرزمین های اشغالی با اشاره به برخی تهدیدات ضد صهیونیستی از جمله ترکیب جمعیتی، واقعیت جمعیتی و جمعیتی را به نفع اعراب در فلسطین اشغالی عنوان کرده اند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۲، ۳۹۷۰۰۰ فلسطینی در بیت المقدس و ۲۶۲۰۰۰ نفر در شهرک ها زندگی می کردند. برخی از گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰، تعداد اعراب در فلسطین به ۱۱.۸ میلیون نفر در مقایسه با ۱۰.۱ میلیون اسرائیلی خواهد رسید.

رژیم صهیونیستی از ابتدا حساب ویژه ای برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان باز کرد و یهودیان را از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورد، اما این روند نیز کاهش یافته و در برخی موارد معکوس شده است. می گویند سرزمین موعود در میان نسل کنونی صهیونیست ها محو شده است.

محدودیت های منابع طبیعی

رژیم صهیونیستی از نظر منابع طبیعی با محدودیت و کمبود مواجه است. منابع طبیعی به دو دسته مواد غذایی و منابع معدنی تقسیم می شوند. در مورد منابع غذایی نیز باید توجه داشت که این رژیم به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک خاورمیانه و کمبود آب و داشتن آب و هوای گرم، خشک و بیابانی با مشکلاتی مواجه است. در حوزه منابع معدنی اما ضعف رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی و نیاز آن به منابع انرژی یک واقعیت ژئوپلیتیکی است که این رژیم به آن پی برده است. به طور کلی می توان گفت رژیم صهیونیستی با عوامل ضعیف ژئوپلیتیکی مواجه است.

میراث شوم استعمار صهیونیسم

رژیم صهیونیستی میراث شوم استعمارگران در خاورمیانه است. رژیم از بدو پیدایش، با کمک غرب همواره سیاست های نظامی و امنیتی را برای حفاظت از خود و مقاومت در برابر تغییرات محیطی اعمال کرده است.

از سال ۱۹۴۸ سیاست رژیم صهیونیستی بر اساس اصل نظامی است و کابینه های مختلف این رژیم بیش از هفتاد سال از بدو پیدایش به این اصل توجه زیادی داشته اند و از سوی نیروهای نظامی، اقتصادی و سیاسی حمایت می شوند. غرب به ویژه آمریکا بوده و هست.

مقامات رژیم صهیونیستی تلاش کرده اند این رژیم را نظامی کنند. مقامات رژیم عموماً هر پنج سال یکبار جنگی نابرابر به راه انداخته‌اند، اما نتوانسته‌اند به اهداف توسعه‌طلبانه خود برسند و مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری را در هم بشکنند.

مرحله اول اعلام موجودیت این رژیم با چالش های امنیتی مواجه بود که به پایگاه این رژیم دروغین اشاره می کرد و اطرافیان وی بر لزوم نابودی رژیم صهیونیستی به عنوان راه حل بحران عربی-صهیونیستی تاکید داشتند. این مرحله ادامه داشت تا بعد از جنگ ۱۹۷۳ که مصر این گزینه را کنار گذاشت و به سراغ گزینه دیگری یعنی پذیرش این رژیم رفت. این روند تا زمانی ادامه یافت که مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش لبنان از جمله حماس و جهاد اسلامی در داخل سرزمین‌ها شکل گرفت.

رژیم اسرائیل اگرچه توانسته منابع تهدید اول یعنی کشورهای عربی را از بین ببرد، اما در مقابل موج دوم تهدیدها یعنی حزب الله و مقاومت اسلامی فلسطین شکست خورده و همواره از سوی فلسطینی ها احساس خطر می کند. و مقاومت لبنان به همین دلیل است که دیوار آهنینی که به دور فلسطین اشغالی کشیده شده بود، اگرچه رژیم اسرائیل توانست سرچشمه های تهدید اول یعنی کشورهای عربی را از بین ببرد، اما در مقابل موج دوم تهدیدها یعنی حزب الله و مقاومت اسلامی فلسطین شکست خورد. . خطرناکه. به همین دلیل دیوار آهنی در اطراف فلسطین اشغالی ساخته شده است.

از سوی دیگر برای جلوگیری از شلیک موشک های مقاومت فلسطین به سرزمین های اشغالی و جلوگیری از نفوذ جنگنده ها از طریق تونل و از زمین به داخل فلسطین اشغالی، دیوار بتنی در غزه کشیده شده است. گنبد آهنین و هزینه های هنگفت نظامی نیز با هدف حفاظت از رژیم در برابر مقاومت لبنان و فلسطین است. صهیونیست ها احساس امنیت نمی کنند و همیشه ترس و اضطراب دارند.

همانطور که اشاره شد؛ رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل خود همواره برای بقای خود به ابزار نظامی متوسل شده است. در واقع کمک های نظامی آمریکا به رژیم و ارائه سلاح های پیشرفته به تل آویو نیز به دلیل ترس از رژیم است.

از دیگر چالش های پیش روی رژیم صهیونیستی می توان به مقاومت مردمی در داخل سرزمین های فلسطینی در قالب اقدام مردمی و نظامی فلسطینیان اشاره کرد. تهدید مقاومت فلسطین و لبنان نیز به این معنا تعریف می شود. شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را محو کرد.

از سوی دیگر چالش رژیم صهیونیستی کمبود مقامات آن است، بنابراین نسلی از مقامات رژیم که در شکل گیری این رژیم نقش داشته اند، دیگر حضور ندارند و به عبارت دیگر، این رژیم از نظر سیاسی ناپایدارتر شده است. . نسبت به قبل

بازگشت رژیم صهیونیستی به نظریه امنیت قابل دفاع

با عقب نشینی از غزه و برخی شهرک ها در کرانه باختری، صهیونیست ها به همان تئوری قدیمی پناهگاه های امن بازگشته اند. این رژیم هنوز نمی تواند امنیت شهرک نشینان و صهیونیست ها را تامین کند.

مقامات رژیم صهیونیستی از بدو پیدایش به شدت بر استراتژی نظامی متکی بوده اند، اما به نظر می رسد این اصل اساسی نیز در خطر است. اخیراً پایگاه دفاعی اسرائیل رازی تلخ را برای صهیونیست ها فاش کرده است. فرار افسران ارشد و با تجربه از خدمت و بازگشت به زندگی غیرنظامی و خالی شدن بسیاری از پست های کلیدی ارتش اسرائیل.

بحران عمق استراتژیک چگونه رژیم صهیونیستی را فلج می کند؟

ارتش رژیم صهیونیستی با بزرگترین بحران از زمان تشکیل خود مواجه است. حتی افسرانی با درجه کاپیتان به ندرت در ارتش یافت می شوند. افسران صهیونیست به دلایل مالی و برخی شرایط اجتماعی حاضر به خدمت نیستند. صهیونیست ها دیگر حاضر به خدمت در ارتش نیستند و خانواده های اسرائیلی ترجیح می دهند فرزندانشان در ارتش خدمت نکنند. جامعه صهیونیستی دیگر علاقه ای به خدمت سربازی فرزندان خود ندارند.

رژیم صهیونیستی در استراتژی جنگ محور خود با بحران فزاینده ای مواجه است که نتایج آن در سال های آینده بیشتر نمایان خواهد شد. یکی از نشانه های آن، از بین رفتن اصل تئوری بازدارندگی از این رژیم است. تلاش کابینه های مختلف رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین بی نتیجه مانده است.