برکناری وزیر صمت به صنعت و اقتصاد کشور آسیب زد/ تعویق قراردادها و تاخیر در برنامه ها با تغییر وزیر صمت


/اختصاصی/واکنش یک مدیر صنعتی به طرح استیضاح فاطمی امین;

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برکناری وزیر صمت در شرایط کنونی را خلاف منافع کشور دانست و گفت: برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی آسیب به تولید است. صنعت و اقتصاد کشور

/زهرا حریری/ محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن مخالفت با طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزیر صامت ظرف یک سال از حضور خود در این مجلس اقدامات اساسی و اساسی را آغاز کرده است. یکی و برخی از مشکلات ذکر شده تنها مربوط به وزارت صمت نیست، بلکه بسیاری از آنها به خود مجلس و قوانین قبلی آن برمی گردد و در این شرایط به جای رسیدگی به علت و ریشه مشکلات، نمایندگان ملت خطاب به معلولان

وی با اشاره به نبود ایرادات کارشناسی دقیق در طرح استیضاح وزیر صمت گفت: به نظر می رسد برخی توقعات غیرمنطقی و غیرمنطقی از سوی برخی نمایندگان دلیل کیفرخواست جدید وزیر صمت باشد. در واقع برخی از نمایندگان درخواست انجام کاری برای رای دهندگان خود می کنند و اگر به آن درخواست پاسخ داده نشد، شروع به پرسش، فشار و رقابت می کنند. هر چند برخی از این درخواست ها باید با توجه به امکانات عمومی کشور مطرح شود و انتظار می رود نمایندگان برای بسیاری از درخواست های کشوری و ملی فکری کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطارهای موتوری و قطعه سازان خودرو کشور تاکید کرد که برکناری وزیر صمت در شرایط فعلی به نفع کشور نیست. صنعت.

نجفی منش همچنین به نمایندگان مجلس توصیه کرد از برکناری وزیر صمت صرف نظر کنند تا صنعت کشور در شرایط فعلی آسیب بیشتری نبیند.

وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به عملکرد وزیر حراست، تاکید کرد: بزرگترین اقدام فاطمی امین انتخاب معاونان ذی صلاح در حوزه هایی مانند خودرو، حمل و نقل و توسعه کسب و کار به عنوان مثال در معاونت حمل و نقل وزارت حراست است. ، دکتر در بخش طراحی و طراحی داخلی در صنعت خودرو شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی، رئیس سازمان توسعه تجارت گام های خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور برداشته است که از جمله آن می توان به حضور پررنگ ایران در نمایشگاه خودرو مسکو اشاره کرد که منجر به انعقاد قراردادهای بسیار خوبی شد تفاهم نامه ها

این مسئول در انجمن همگن قطعه سازان تصریح کرد: بنابراین در این شرایط برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت جز زیان برای اقتصاد و صنعت کشور نتیجه ای برای کشور به همراه نخواهد داشت و در صورت برکناری آقای وزیر، اجرای بسیاری از تفاهم نامه هایی که برای واگذاری قطعات خودرو بین ایران و روسیه منعقد شده است با تاخیر مواجه می شود و آسیب های دیگری به اقتصاد و صنعت کشور وارد می کند.

نجفی منش افزود: اگر مشکلی وجود دارد، نمایندگان مردم باید با گفت وگو و گفتگو با وزیر مشکلات مورد انتظار را حل کنند و قطعا استیضاح و جابجایی حرکت منطقی و معقولی نیست.

وی در پایان اجرای برخی از برنامه ها در صنایع را تحمیلی و خارج از دانشکده های وزارت حریم خصوصی دانست و اظهار داشت: از جمله برنامه هایی که از خارج به وزارت حریم تحمیل شده قیمت خودرو است که قیمت خودرو در این زمینه افزایش می یابد. همیشه مورد انتقاد بوده است و چگونه است که وقتی وزارت امنیت تصمیم به بررسی قیمت می گیرد و با واکنش شدید مجلس مواجه می شود.

#زهرا حریری