برگزاری کارگاه آموزشی مسئولیت های اجتماعی با حضور بازرگان برجسته کشوری


برگزاری کارگاه آموزشی مسئولیت های اجتماعی با حضور بازرگان برجسته کشوری

دیدارنیوز: با روابط عمومی پتروشیمی ایلام، کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی با حضور مهندس نجفی مدیرکل پتروشیمی ایلام، دکتر علیرضا نبی; تاجر برجسته کشور، دکتر فاطمه (نفیسه) شیرانی، مدیرعامل خانه جوان ایران و استقبال گرم خانواده پتروشیمی در هتل زاگرس برگزار شد.

در این کارگاه دو ساعته که با استقبال کارکنان و خانواده بزرگ همکاران برگزار شد، دکتر علیرضا نبی، موسس موسسه خیریه دکتر نبی، مسائل و مشکلات امروز خانواده ها را مورد بحث و بررسی قرار داد و تجربیات و آموخته های خود را به اشتراک گذاشت. در زمینه کارآفرینی با خانواده کارکنان پتروشیمی ایلام.

تاجر نمونه ایران که برای هزار و ۵۷ نفر از آسیب دیدگان آسیب های اجتماعی شغل ایجاد کرده است، ضمن برشمردن آسیب های اجتماعی و چالش های پیش روی خانواده ها، خواستار ارتباط دو سویه و احترام متقابل همسران شد.

دکتر فاطمه شیرانی مدرس خود مدیریتی، خانواده و مدیریت جامعه در گردهمایی بزرگ کارکنان پتروشیمی ایلام بر مدیریت رفتار فردی تاکید کرد و گفت: به عنوان یک پرستار شاهد مرگ و زندگی افراد زیادی بوده ام که بازگشته اند. . به زندگی در دقیقه ۹۰.

دکتر شیرانی، مدیر اجرایی خانه جوانان ایران، دوستی زن و شوهر و فرزندان را یک اصل مهم در زندگی خانوادگی دانست و گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از عدم ارتباط، گفتگو و دوستی اعضای خانواده است.