بنن پس از اینکه به دلیل تحقیر مجرم شناخته شد، سرکشی کرد


استیو بنن، متحد قدیمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، پس از محکوم شدن به اتهامات تحقیر آمیز به دلیل سرپیچی از احضاریه کنگره از سوی کمیته مجلس نمایندگان که در مورد شورش ۶ ژانویه در ساختمان کنگره آمریکا تحقیق می کند، سرپیچی می کند. (۲۲ ژوئیه)