به نظر می رسد فیلم سرباز روسی را در حال اخته کردن اسیر جنگی اوکراینی نشان می دهد


شواهد ادعایی مبنی بر شکنجه اسیران اوکراینی توسط نیروهای روسی به دست آمده است. ویدئویی که روز پنجشنبه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان می دهد که سرباز روسی در حال اخته کردن یک جنگنده اسیر اوکراینی است. از زمانی که کرملین در ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد، چندین اتهام مطرح شد گفته شده است که سربازان روسی مرتکب جنایات جنگی شده اند. مسکو قاطعانه این موضوع را رد می کند.

یاهو نیوز به احترام قربانی و مخاطبان ما تصمیم گرفته است که ویدیوی کامل و بدون ویرایش را منتشر نکند.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]

[GASPING]