تدابیر شدید امنیتی برای سوپربول روز یکشنبه برقرار است


وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید هیچ تهدید «مخصوص و معتبری» علیه سوپربول این یکشنبه وجود ندارد، اما آژانس او ​​و همچنین مجریان قانون ایالتی و محلی تدارکات گسترده ای را برای اطمینان از ایمن بودن این رویداد انجام داده اند. (۸ فوریه)

سریعترین رژیم لاغری