تست منفی ۳بیمار مشکوک به آبله‌میمون


وزارت بهداشت: تاکنون ۶نفر بیمار مشکوک به آبله‌میمونی در کشور داشته‌ایم و از این تعداد ۵نفر مشمول نمونه‌گیری بودند. از این ۵نفر، نتیجه تست‌های اولیه ۳بیمار منفی بوده و تا این لحظه مورد مثبت آبله میمونی نداریم‌‌./فارس