تنها ۲ روز هوای پاک تهران در ۶ ماه!


تنها 2 روز هوای پاک تهران در 6 ماه!

دیدارنیوزمدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با استناد به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا گفت: در شش ماهه نخست امسال کیفیت هوای تهران به مدت دو روز پاک و در حد قابل قبول برای ۹۴ روز و ۷۹ روز وضعیت ناسالم برای هوای تهران بوده است. در گروه های حساس هشت روز شرایط ناسالم، یک روز شرایط بسیار ناسالم و دو روز شرایط خطرناک ثبت شد.

سید محمدمهدی میرزایی قمی با اعلام اینکه در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کیفیت هوای تهران یک روز در وضعیت ناسالم و ۳۱ روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت، افزود: کیفیت هوای تهران در بقیه روزهای سال در وضعیت قابل قبولی قرار داشت. نیمه اول سال گذشته

وی خاطرنشان کرد: در ۱۸۶ روز نخست امسال آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون در ۵۳ روز و ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در ۲۰ روز خارج از حد مجاز بوده و آلاینده ازن در شرایط نامساعدی قرار گرفته است. ۴۷ روز. وی تصریح کرد: در برخی روزها بیش از یک آلاینده به طور همزمان در شرایط نامساعد قرار داشت.

میرزای قمی با بیان اینکه داده های مذکور نشان می دهد در مدت مشابه سال گذشته ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون به مدت ۱۳ روز و ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون به مدت سه روز بالاتر از حد مجاز بوده اند، تصریح کرد: آلاینده ازن نیز ۲۳ روز را در شرایط نامساعدی سپری کرد که نشان دهنده افزایش چشمگیر تعداد روزهای آلوده از نظر سه آلاینده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با مقایسه روزهای مساعد و نامطلوب نیمه اول سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از ۴۸ درصد از روزها در شرایط نامساعد بوده در حالی که این نسبت در سال گذشته تنها ۱۷ درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تغییرات اقلیمی در اقلیم منطقه از جمله پدیده گرد و غبار که باعث شد حجم زیادی ریزگرد از مرزهای غربی ایران وارد کشورمان شود، شهر تهران را تحت تاثیر قرار داد. و بسیاری از نقاط کشور و آلاینده های منشأ خارجی در افزایش چشمگیر آلودگی هوای پایتخت در شش ماهه نخست امسال موثر بوده است.