توضیحات پزشکی قانونی در مورد کالبد شکافی مهسا امینی


توضیحات پزشکی قانونی در مورد کالبد شکافی مهسا امینی

دیدارنیوز: مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: آنچه نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است که پس از نتیجه آزمایش نمونه های گرفته شده و جمع آوری آنها با نتیجه معاینه و کالبد شکافی انجام می شود. جسد و سابقه پزشکی مشخص و گزارش رسمی و سازمان پزشکی قانونی ارائه خواهد شد.

به گزارش مرکز مطبوعات قضایی، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران نظر اولیه این سازمان در خصوص رسیدگی به پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

در این کامنت فقط مواردی مانند مدارک پزشکی مرحوم امینی و معاینه فیزیکی جسد ذکر شده است که از این میان آنچه نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است که پس از انجام آزمایشات مشخص می شود. نمونه های گرفته شده و تجمیع آنها با نتایج، معاینه و کالبد شکافی جسد و پرونده پزشکی انجام می شود که در قالب گزارش رسمی از سازمان پزشکی قانونی تحویل مرجع قضایی می شود.

چرا پیکر مهسا امینی زود تحویل و تشییع شد؟

دکتر مهدی فروزش از روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و اینکه چرا جسد متوفی در مدت کوتاهی به خانواده اش تحویل داده شد و جسد چند روزی در پزشکی قانونی نگهداری نشد، گفت. مرکز پزشکی معاینات، گفت: بر اساس دستورالعمل و مواد تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور، در روند پرونده های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به هویت جسد، نیازی به مدارک شناسایی نبوده است. او شناخته شده بود.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص به طور طبیعی بسیار کوتاهتر از اجسادی است که هویت آنها مشخص نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ این پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی شد.

فروزش افزود: در حالی که هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده های ارجاع شده به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و مستدل است، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی قابل استناد تنها یک مورد بستری در بیمارستان است. بیمارستان وی در سال ۱۳۸۵ در سن ۸ سالگی درگذشت و این مورد مربوط به جراحی مغزی است که در یکی از بیمارستان های تهران انجام شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص شبهات مطرح شده در پرونده مهسا امینی گفت: این در حالی است که در فضای مجازی اطلاعات نادرست و غیرعلمی مبنی بر خروج خون از گوش، شکستگی جمجمه قاعده و آسیب به اندام های داخلی بدن وجود دارد. متوفی مداخله کرده بود، باید گزارش دهیم که در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی هیچگونه علائمی از آسیب به سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشد.

فروزش تصریح کرد: در کالبد شکمی تنه و شکم هیچ اثری از خونریزی، له شدن و پارگی اعضای داخلی بدن مشاهده نشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: آنچه نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است که پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش نمونه های گرفته شده و تلفیق با نتایج آزمایشات انجام می شود. معاینه و کالبد شکافی جسد و مدارک پزشکی دریافتی و طی گزارش رسمی از سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه می شود.

به گزارش دیدارنیوز: امینی پدر مهسا روز گذشته گفت که مهسا مورد آزار و اذیت بدنی قرار گرفته است و تمامی حرف ها و فیلم هایی که نشان می دهد این دروغ است و فردی که دخترش را کتک می زند باید علناً مورد قضاوت قرار گیرد.