توضیحات پلیس در مورد طرح امنیت اخلاقی; جرایم مشهود درمان می شوند


توضیحات پلیس در مورد طرح امنیت اخلاقی;  جرایم مشهود درمان می شوند

دیدارنیوز: جانشین فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت اصول عفاف و حجاب به عنوان یک متعارف در جامعه اسلامی، گفت: پلیس وظیفه خود می داند که با جرائم مشهود برخورد کند و در این راستا به اجرای آن ادامه خواهد داد. برنامه های امنیت اخلاقی آنها مانند گذشته است.

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده فراجا درباره اجرای طرح امنیت اخلاقی گفت: دین کشور ما دین مبین اسلام است و کشور ما نیز کشوری قانونمند است که بر اساس این قانون موازین ما کشور را باید حفظ کرد که خوشبختانه اکثر مردم به آن توجه دارند قوانین خاصی دارند و رعایت می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: در این میان افراد کمی اعم از زن و مرد هستند که این قانون را زیر پا بگذارند و قانون شکنی نیز جرم است. این یکی از وظایف قانونی فرح است که هر بار که یک افسر پلیس جنایتی را می بیند، با جرم قابل مشاهده برخورد کند. مبحث رعایت عفاف و حجاب نیز در این دسته قرار می گیرد.

رضایی با بیان اینکه در قوانین کشور ما حیا و پوشش نامناسب ممنوع است و از این رو رعایت عفاف و حجاب وظیفه قانونی هر فردی است، درباره اجرای طرح امنیت اخلاقی نیز گفت: برای اجرای اخلاق برنامه هایی داشتیم. . امنیت در گذشته که الان هم داریم همین را ادامه می دهیم. در صورت افزایش ضوابط یا تغییر شرایط، ما نیز در اجرای برنامه های خود تغییراتی ایجاد خواهیم کرد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت اصول عفاف و حجاب به عنوان یک متعارف در جامعه اسلامی، گفت: پلیس وظیفه خود می داند که با جرائم مشهود برخورد کند و در این راستا به اجرای آن ادامه خواهد داد. برنامه های امنیت اخلاقی آنها مانند گذشته است.