تولید و توزیع کارتهای سوخت المثنی درخواستی تا نیمه خرداد ۱۴۰۱


مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای تمامی درخواست های کارت هوشمند سوخت المثنی که تا اواسط خردادماه امسال ثبت شده بود به پایان رسیده است.

به گزارش پرشین خودرو، محمد صادقی با اعلام این خبر، اظهار داشت: اقدامات و امضای قرارداد تامین کارت سوخت خام به پایان رسیده است و پس از تحویل کلیه درخواست های کارت سوخت المثنی در اواسط خرداد ماه. امسال صدور کارت های باقی مانده به سرعت انجام می شود.

وی تاکید کرد: صدور و تحویل کارت هوشمند سوخت بدون وقفه و در مدت حدود ۴۰ روز قبل از حادثه آبان ۱۴۰۰ (حمله هکری به سامانه سوخت) اما پس از حادثه مذکور و به دلیل قطعی خدمات انجام شد. سیستم هوشمند سوخت و عدم ارتباط سیستم سوخت با سازمان های خارجی، کارت هوشمند سوخت خودرو شخصی با تاخیر صادر می شود.