تیزر برنامه «اصل ۲۷» در گفتگو با دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و استاد دانشگاه


«اصل ۲۷» عنوان برنامه دیدارنیوز در حوزه جامعه شناسی است که با حضور اساتید این حوزه هر یک از مهمانان رویدادهای اخیر را از منظر خود تحلیل و بررسی می کنند.

پیشرفت برنامه

دیدارنیوز: دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سومین برنامه «اصل ۲۷» مهمترین دلیل اتفاقات اخیر را بی توجهی مسئولان کشوری به مطالبات مردم به ویژه جوانان می داند. و معتقد است که می‌توان به جای گفت‌وگو با گفتار پیش رفت، راه‌حل‌های مناسب برای حل مشکلات پیدا کرد.

فیلم کامل این گفتگو را می توانید شنبه ۲۳ آبان ماه در سایت دیدار مشاهده کنید.