جرایم موتورسیکلت و وسایل نقلیه کشاورزی بدون بیمه را عفو کردند


وزارت اقتصاد با بخشودگی کلی جرایم موتورسیکلت و وسایل نقلیه کشاورزی بدون بیمه شخص ثالث موافقت کرد.

به گزارش پرشین خودرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موتورسیکلت و خودروهای کشاورزی فاقد بیمه نامه به اشخاص ثالث موافقت کرد.

سید احسن خاندوزی با پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی و تامین بیمه مرکزی در خصوص اعمال بخشودگی جرایم موضوع بند “ب” ماده (۲۴) قانون بیمه شخص ثالث موافقت کرد.

بر این اساس ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه این دستگاه ها معادل حق بیمه مدتی خواهد بود که پوشش بیمه ای نداشته اند.

معافیت اعلام شده برای موتورسیکلت و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه نامه از تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۰۱ لغایت ۱۳/۰۹/۱۳۰۱ به مدت ۲۹ روز اعمال می شود.

۲۴ آبان سالروز تاسیس شرکت بیمه ایران و ۲۲ آبان روز صنعت بیمه است.