جنگ مافوق صوت بین آمریکا و چین – خبری نیست


تفاوت‌ها را در طراحی موشک مقایسه کنید زیرا آزمایش و استقرار مهارت، تعادل جهانی قدرت نظامی را تغییر می‌دهد.

به گفته نبا، ایالات متحده و چین در حال توسعه موشک های مافوق صوت هستند، سلاح هایی که به سختی قابل شناسایی هستند و می توانند حداقل پنج برابر سرعت صوت برسند. وال استریت ژورنال تفاوت‌ها را در طراحی موشک‌ها مقایسه می‌کند، زیرا آزمایش آزمایش و استقرار آن‌ها توازن جهانی قدرت نظامی را تغییر می‌دهد.

کد خبر: ۱۸۶۳۰۱