جورج کلونی درباره دونالد ترامپ


دیلی بیست

راجر استون در حالی که جلسه استماع کمیته ۶ ژانویه آشکار می شود ذوب می شود

درو انگرر/گتی در حالی که کمیته ۶ ژانویه ویدئویی از رسوب درهای بسته راجر استون را نشان داد، استون بهترین کار را انجام داد: او شکایت کرد. استون به تلگرام رفت و مکرراً به فیلم پانل ۶ ژانویه پاسخ داد. «در سال ۲۰۰۰، زمانی که انتخابات بوش علیه گور هنوز در هاله ای از ابهام قرار داشت، جیمز بیکر سوم از بوش خواست ادعای پیروزی کند، که او انجام داد و به عنوان یک نابغه مورد ستایش قرار گرفت. مشاور قدیمی ترامپ در تلگرام نوشت. زمانی که من گفتم ترامپ باید همین کار را انجام دهد (در ملاء عام، اما نه با ترامپ یا یک