حرکت جنجالی مجری ممنوع / همه را ناراحت کرد!


گزارش کردن سناپرس; این مجری پس از جدایی مجتبی پوربخش مجری و تهیه کننده برنامه «فوتبال یک» به دلیل رسوایی های اخیر در کشور و مخالفت هایش با برخی اتفاقات، اخیرا در روز تولدش مطلبی پرمعنا را منتشر کرد و نوشت: خوشحالم که فردا می میرم. با وجدان راحت دارم می روم.

حرف "مدیر برکنار شده است" او در روز تولدش همه را به گریه انداخت/عکس