خبر «ایران خودرو بالاترین امتیاز را در شاخص مدیریت شکایات مشتریان کسب کرد»


خبر «ایران خودرو در شاخص رسیدگی به شکایات مشتریان به امتیاز برتر دست یافت» | اقتصاددان

https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=