خبر “بیش از ۴۷ میلیون پرنده در آمریکا بر اثر آنفولانزای پرندگان تلف شدند”

«بیش از ۴۷ میلیون پرنده در آمریکا بر اثر آنفولانزای پرندگان تلف شدند» اخبار اکونومیست
https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=