خبر «تغییرات مهم لایحه دولت و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/ حداکثر دریافتی ۴۶ میلیون تومان»

خبر «تغییرات مهم لایحه قانون و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/حداکثر دریافتی ۴۶ میلیون تومان» | اقتصاددان
https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=