خبر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد تکذیب شد


معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با رد انتشار نقل قولی از او درباره «ممنوعیت حضور بانوان در مشهد» گفت: در بحث تعیین ضوابط ورود قانونمند بانوان به ورزشگاه‌ها تأکید شد که شهر‌های مذهبی ضابطه خاص خود را دارند. موضوع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه مشهد و دو شهر مذهبی دیگر در سخنرانی انجام گرفته مطرح نشده است.

خبر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد تکذیب شد

دیدارنیوز: معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، خبر مربوط به «ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد» را تکذیب کرد.

سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با رد انتشار نقل قولی از او درباره «ممنوعیت حضور بانوان در مشهد» گفت: در سخنرانی انجام شده، محوریت تعیین ضوابط ویژه برای سه شهر مذهبی بود، نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت.

وی ادامه داد: در بحث تعیین ضوابط ورود قانونمند بانوان به ورزشگاه‌ها تأکید شد که شهر‌های مذهبی ضابطه خاص خود را دارند و بر این اساس باید نسبت به تعیین این ضوابط اقدام لازم صورت بگیرد؛ بنابراین موضوع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه مشهد و دو شهر مذهبی دیگر در سخنرانی انجام گرفته مطرح نشده است.

سریعترین رژیم لاغری