خودروسازان مسئول پرداخت مالیات صفر اول خودرو هستند


سازمان امور مالیاتی شرکت های تولیدی را موظف به پرداخت مالیات اولین انتقال خودروهای سواری صفر کیلومتر اعلام کرد.

به گزارش پرشین خودرو، بر اساس اعلام داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات شدند. در خودروهای تولید ملی صفر کیلومتر و همچنین خودروهای مونتاژ شده در کشور.

در سند مذکور آمده است: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات اولین فروش خودرو اعم از تولید کارخانه های ملی و مونتاژ توسط واردکنندگان به عهده شرکت های خودروسازی می باشد.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، شرکت‌های خودروسازی ملی یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی که در داخل آنها مونتاژ می‌شوند، باید مالیات مذکور را بدون درج مالیات مذکور در فاکتور فروش به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

مالیات خودرو