خودروهای صفر معیوب در سایت فارس ایران خودرو


در راستای طرح به صفر رساندن خودروهای معیوب در پارکینگ های گروه صنعتی ایران خودرو و پس از سایت خزر، سایت فارس این گروه صنعتی موفق به تکمیل و عرضه تمامی خودروهای معیوب و معیوب شد.

به گزارش پرشین خودرو، سایت فارس با برنامه ریزی سایت های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو در هفته تعطیلات تابستانی برای کاهش خودروهای معیوب و کمبود قطعات، موفق شد خودروهای معیوب را به صفر برساند.

بر اساس این گزارش، پارکینگ خودروهای معیوب سایت ایران خودرو کرمانشاه فردا جمعه کاملا خالی است و به این ترتیب خودروهای معیوب این سایت نیز به صفر می رسد.

بر اساس آمار و اطلاعات تکمیل و بازاریابی خودروهای معیوب، با صفر خودروهای معیوب در سه سایت تولید خزر، فارس و کرمانشاه، تعداد خودروهای معیوب در گروه صنعتی ایران خودرو به ۱۷ هزار دستگاه رسیده و تا پایان سال به صفر خواهد رسید. پایان ماه اوت

این گزارش می افزاید با صفر شدن خودروهای معیوب در سایت کرمانشاه، تعداد این خودروها در ۱۶ مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد کاهش می یابد.