ده ها زلزله در دو روز؛ آیا باید بترسیم؟


وقوع حدود ۱۰ زمین لرزه در بازه زمانی ۸ صبح تا ظهر امروز در سواحل غربی هرمزگان، بندر چارک و جزیره کیش خبرساز شد. روز سه شنبه ده ها زمین لرزه در مرز گیلان و قزوین، رودبار، خراسان رضوی، تهران و قم داد رخ داد.

تداوم این زمین لرزه ها باعث تعطیلی برخی از مناطق استان هرمزگان شد تا جایی که رئیس مدیریت بحران جزیره کیش از تعطیلی ادارات این جزیره خبر داد و گفت: با توجه به وقوع زمین لرزه در استان هرمزگان و در جزیره کیش، دفاتر تعطیل شده است. امروز تعطیل شد و بیشتر از کار او برای اطمینان از سلامت همسایگان و گردشگران جلوگیری شده است.

اما علت این زمین لرزه ها چیست و چقدر می تواند خطرناک باشد؟

مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله شناسی در پاسخ به این سوال می گوید: وقوع این زمین لرزه ها طبیعی است زیرا گسل «انحنای جبهه کوه» به عنوان بزرگ ترین گسل نواحی جنوبی کشور در این منطقه و این زلزله ها به همین دلیل اتفاق می افتد.

وی ادامه می دهد: با توجه به تغییر شکل پوسته زمین و گنبد نمکی که وجود دارد، لرزه خیزی این مناطق زیاد است. آنها درک می کنند و این باعث ایجاد ترس و اضطراب می شود.

با توجه به همین زمین لرزه ها و گسل های منطقه، استاد پژوهشگاه لرزه نگاری امیدوار است برای اندازه گیری دقیق بزرگی زمین لرزه های جزایر جنوبی کشور، پوشش تاسیسات لرزه نگاری افزایش یابد.