رشد بهینه ایسکرا در زمینه کمی و کیفی قطعات خودرو


معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه بازدید از غرفه شرکت ایسکرا الکتریک ایران با اشاره به اینکه در گذشته با این مجموعه آشنایی داشته است، گفت: این شرکت در زمینه کمی و کیفی، به خصوص در تامین قطعات داخلی و صادرات از رشد خوب لذت ببرید. بنابراین، شایسته تقدیر و تشکر است.

به گزارش پرشین خودرو، محمدمهدی برادران با بیان اینکه نگاه ملی به صنعت قطعه سازی کشور داریم، اظهار داشت: صنعت قطعه سازی صنعتی موفق و اشتغال زا است و امیدواریم بتوانیم سطح کیفی خودروسازی ملی را بالا ببریم. همچنین به روز رسانی کنید.

در حاشیه هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات و صنایع وابسته خودرو در نمایشگاه بین المللی اصفهان، ایسکرا اتوالکتریک ایران یکی از شرکت های قطعات کروز محصولات خود را به نمایش گذاشت.

شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران در این سال ها به عنوان یک شرکت دانش بنیان توانسته است ۹۰ درصد محصولات خود را در زمینه دینام و استارت بومی سازی کرده و قطعات تولیدی خود را به کشورهایی مانند روسیه صادر کند.

این شرکت همچنین توانسته است مجموعه موتور فن خودروهایی مانند پژوه ۲۰۶، ۴۰۵، تیبا و … را جانمایی کند.