رشد نزولی پایتخت اقتصادی ایران – نبأ خبر


نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ همواره از بیش از ۸ درصد به تقریبا صفر درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد سرمایه گذاری بود. اگر روند رشد فعلی در سال های آینده تکرار شود، نه تنها شاهد رشد مثبت اقتصادی نخواهیم بود، بلکه باید منتظر رشد اقتصادی منفی پی در پی باشیم.

به گزارش نبأخبر، رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ روندی کاملاً نزولی داشت و از ۸.۴ درصد در سال ۹۰ به تقریباً صفر درصد در سال ۹۹ رسید.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، حجم خالص موجودی سرمایه واقعی در دهه ۹۰ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی آمارها نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه در ایران در دهه ۹۰ کاملاً نزولی بوده و در سال ۱۳۷۷ به صفر درصد رسیده است.

از منظر اقتصاد کلان، تعیین کننده ترین عامل در فرآیند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشور، رشد موجودی سرمایه است. اگر روند فعلی رشد سرمایه در ایران ادامه یابد، در سال های آینده شاهد رشد اقتصادی بسیار نامطلوب در اقتصاد ایران خواهیم بود.

کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه در ایران
به گزارش آکویران، نرخ رشد خالص سرمایه در ایران در اوایل دهه ۹۰ حدود ۸.۴ درصد بود. این رقم از ابتدای دهه سیر نزولی داشته و در سال ۹۱ به ۴.۵ درصد رسیده است. این روند در سال های بعد ادامه یافت و در سال های ۹۲ و ۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد و سپس در سال ۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعد رسید. سال ها رشد سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران به زیر ۲ درصد رسید. در سال ۱۳۷۷ کمترین نرخ رشد مربوط به دهه ۹۰ بوده و این نرخ رشد تقریباً صفر درصد بوده است، به عبارتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در ایران سرمایه گذاری صورت نگرفته است. در سال ۱۹۹۹، نرخ رشد اندکی بهبود یافت و به ۰.۲ درصد رسید.

همانطور که اشاره شد، نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ همواره از بیش از ۸ درصد به تقریبا صفر درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد سرمایه گذاری بود. اگر روند رشد فعلی در سال های آینده تکرار شود، نه تنها شاهد رشد مثبت اقتصادی نخواهیم بود، بلکه باید منتظر رشد اقتصادی منفی پی در پی باشیم.

photo_2022-06-01_13-33-21

رکود موجودی سرمایه در اقتصاد ایران
از آنجایی که نرخ رشد موجودی سرمایه طی چند دهه رو به کاهش بوده است، افزایش خالص موجودی سرمایه واقعی در دهه ۹۰ کند بوده است، به عبارت دیگر، هر چه به پایان دهه ۹۰ نزدیک می شویم، سرمایه کمتری در آن وجود دارد. است.

از سال ۹۷ که نرخ رشد به صفر درصد نزدیک شد، شاهد افزایش چشمگیر موجودی سرمایه واقعی در اقتصاد ایران نبودیم. موجودی سرمایه از ۴۵۱۲۰۰۰ تریلیون تومان به ۵۳۲۷۰۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت.

photo_2022-06-01_13-33-31

موجودی ماشین آلات و ساختمانها در دهه ۹۰
سهم سرمایه ماشین آلات و تجهیزات از کل موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲.۸ درصد است. بخش صنعت با میانگین سهم ۳۳.۷ درصد و بخش ساختمان با سهم ۲.۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سهم را در کل دوره ۱۰ ساله دارند. پس از صنعت، حمل و نقل و سایر خدمات به ترتیب ۲۳.۶ درصد و ۲۱.۲ درصد هستند. همچنین میانگین مشارکت سایر بخش ها در دوره مذکور کمتر از ۱۰ درصد است.

موجودی سرمایه ساختمان ها و تأسیسات حدود ۷۷ درصد از کل موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۹ را تشکیل داده است. بخش املاک و مستغلات با میانگین سهم ۵۲.۴ درصد و بخش معدن با سهم ۰.۲ درصد بیشترین میانگین و کمترین سهم را در سال ۱۳۹۹ دارند. کل دوره ۱۰ ساله به ترتیب. پس از بخش املاک و مستغلات، بخش خدمات با ۲۷.۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. میانگین مشارکت سایر بخش ها در این دوره کمتر از ۱۰ درصد است.

photo_2022-06-01_13-33-41