رم سارهایش را می ترساند


با غروب خورشید در مرکز رم، پنج چهره با لباس‌های سفید رنگ زیر درختان حرکت می‌کنند. آنها بلندگوهایی را تکان می دهند که ترکیبی از فریادهای تند را منتشر می کنند و پرندگان به هوا بلند می شوند. هر زمستان، آسمان پایتخت ایتالیا مملو از منظره حیرت‌انگیز هزاران سار است که به صورت هماهنگ در حال حرکت و غواصی هستند. اما زمانی که برای استراحت روی درختان توقف می‌کنند، مدفوع‌هایشان سنگ‌فرش‌ها و ماشین‌های زیر را می‌پوشاند — که هر ساله مقامات شهری را وادار می‌کند تا آنها را بترسانند.

سریعترین رژیم لاغری