زنی که به دروغ به تماشای پرنده سیاه متهم شده بود شکایت خود را علیه کارفرمای سابق خود شکست می دهد


اکسیژن

“من او را باور دارم”: مادر مردی که متهم به کشتن ممفیس جوگر از او دفاع می کند

مادر مرد متهم به قتل دونده ممفیس الیزا فلچر می گوید پسرش بی گناه است. کلئوتا آبستون، ۳۸ ساله، متهم به ربودن، تجاوز جنسی و قتل مادر و معلم ۳۴ ساله در ۲ سپتامبر است، در پرونده ای که به سرعت توجه ملی را به خود جلب کرد و نگرانی های مربوط به ایمنی در جامعه دونده را برجسته کرد. با این حال، مادر ابستون، ویرجی آبستون، ۶۵ ساله، برای اولین بار در مصاحبه ای اختصاصی با دیلی میل به طور علنی درباره پسرش صحبت کرد و مدعی شد پسرش بی گناه است. “من حرف میزنم