سرمایه گذاری در منطقه آزاد باید تقویت شود


رئیس کمیسیون صنایع مجلس در بازدید از ارس خودرو دیزل:

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه آزاد ارس و در حاشیه بازدید از ارس خودرودیزل آمیکو گفت: باید از سرمایه گذاران در منطقه آزاد حمایت شود تا شاهد یک اتفاق باشیم. افزایش سرمایه گذاری در این زمینه ها.

به گزارش پرشین خودرو، صبح روز دوشنبه ۸ خرداد ماه عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا از شرکت ارس خودرو دیزل در کشور بازدید کردند. خانه

محسن نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس، بدرنژاد شهردار جلفا، عطاپور فرماندار جلفا، بابک عبدالنژاد معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس، آیدین جهانگیری مدیر صنایع منطقه آزاد ارس و صیامی رئیس صمت جلفا این کار را کردند.

دوست

رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نماینده مردم جلفا، رئیس منطقه آزاد تجاری ارس و سایر مدعوین و هیئت همراه ضمن حضور در این مراسم به مقام شامخ مرحوم تقی تقی زاده بنیانگذار فقید ادای احترام کردند. آمیکو صنعتی. خوشه.

دوست

اکبری تالارپشتی در حاشیه بازدید از شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو) گفت: مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت ارس خودرودیزل بر لزوم تقویت سرمایه گذاران در منطقه آزاد به ویژه ارس خودرو دیزل اشاره کرد. شرکت. .

مهمانان گروه صنعتی آمیکو همچنین از واحد کاربری در شرکت آذرموتور بازدید کردند.

بنابر این گزارش، یوسف اسماعیل زاده مدیر مجتمع تولیدی ارس خودرودیزل (آمیکو) پذیرای مهمانان و بازدیدکنندگان در این بازدید بود.