سنا در پیشبرد لایحه ای که دسترسی به سقط جنین را مدون می کند، شکست خورده است


قانون حمایت از سلامت زنان، که حق سقط جنین را مدون می کند، با ۴۹ رای موافق در مقابل ۵۱ رای مخالف در مجلس سنا پیش نمی رود.

رونوشت ویدیویی

کامالا هریس: در این رای، آرا ۴۹ است. مخالفان ۵۱. سه پنجم سناتورهایی که به درستی انتخاب شده اند و سوگند یاد کرده اند که رای مثبت نداده اند، با این پیشنهاد موافقت نمی شود.