سهام متا پس از گزارش ضعیف سود سقوط کرد


احمق رنگارنگ

چرا سهام Nio امروز مخزن می شود؟

سهام Nio (NYSE: NIO) امروز به شدت کاهش می یابد، یک روز پس از آن که آن و سایر سازندگان خودروهای برقی چینی تحویل ژانویه را اعلام کردند که ماه به ماه کاهش یافت. Nio گزارش داد که در ژانویه ۹۶۵۲ خودروی برقی ارسال کرده است که ۸ درصد نسبت به تحویل دسامبر ۱۰۴۸۹ کاهش داشته است. در حالی که دیروز پس از انتشار این خبر، سهام Nio دوباره رشد کرد، سرمایه گذاران امروز ممکن است این نظر را داشته باشند که در حال شکست دادن به رقبای داخلی خود است زیرا نتایج داده ها امروز بیشتر هضم شد.

سریعترین رژیم لاغری