شناسایی و دستگیری عوامل نبش قبر «مجید عبدالباقی»


مرتضی رعیتی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهاقان با اشاره به نبش قبر مجید عبدالباقی در محله عطاباد شهرستان دهاقان اظهار داشت: این اقدام توسط دو نفر که اهل آبادان بودند انجام شد تا مشخص شود که آیا مدفون مجید عبدالباقی است یا خیر. پس از این اقدام به آبادان بازگشتند./فارس