شهر ژاپن با حمله به میمون ها نگران شد


دیلی بیست

این فیلم خیره کننده از کشتن یک کوسه سفید بزرگ توسط نهنگ های اورکا را تماشا کنید

تصویر/کشف در ۳۴ سالی که از اولین راه اندازی هفته کوسه می گذرد، شبکه دیسکاوری تصاویری از پریدن کوسه ها، مبارزه کوسه ها، مهاجرت کوسه ها، حمله کوسه ها، اختراع کوسه ها (مگالودون را به خاطر دارید؟)، مسابقه کوسه ها با مایکل فلپس، مسابقه کوسه ها با مایک نشان داده است. تایسون و کوسه‌ها یکی از بازیگران فیلم Jackass را گاز می‌گیرند. کافی است بگوییم، پس از سه دهه و هزاران ساعت برنامه‌نویسی، قابل توجه است که چیزی کاملاً جدید برای نشان دادن تماشاگرانی که به شدت شیفته هستند وجود داشته باشد.