صنعت خودرو باید مبتنی بر دانش باشد


معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت ایجاد دانش در صنعت خودرو تاکید کرد.

به گزارش پرشین خودرو، منوچهر منطقی در اولین گردهمایی فارغ التحصیلان دانشگاه صنایع و معادن ایران به صورت مستقیم و ۸۳ درصد غیرمستقیم با بیان این مطلب گفت.

منطقی در این مراسم به استراتژی صنعتی وزارت صمت در حوزه خودرو پرداخت و در هنگام ارائه برنامه راهبردی صنعت خودرو به اهمیت این صنعت، نقش و استراتژی کشورهای مختلف از جمله هندوستان اشاره کرد. چین، شمال آفریقا و مالزی.

وی افزود: چالش های پیش روی صنعت خودروسازی قیمت، کیفیت و دانش صنعت خودرو، استفاده از فناوری های نوین در برقی سازی خودروها برای کاهش فاصله فناوری با دنیا و استفاده کامل از فناوری های موجود است. فرصت هایی برای دستیابی به فناوری».

معاون صنایع حمل و نقل صمت با تاکید بر قوانین اساسی حاکم بر راهبردهای کشورهای مختلف در این زمینه، تاکید کرد: تاکید بر ظرفیت در زنجیره ارزش و رشد پایدار، ایجاد اکوسیستم با هدف دستیابی به سهم بازار جهانی، بین المللی. همکاری و انتقال وسایل نقلیه احتراق خودروهای برقی یکی از مهمترین نکات در نقشه راه چندین کشور بود.