طارمی در نشست خبری ولز چه گفت؟


مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی تیم ایران مقابل ولز گفت: دو بازی دیگر داریم. این دو بازی مهم هستند. ما مقابل تیمی بازی می کنیم که سخت کار می کند. ما بازی آنها را دیده ایم و از هر دو تیم انتظار بازی خوبی داریم. دو تیم برای برد آمده اند و باید ببینیم چه می شود.