طوفان زمستانی پر از برف به میشیگان می رسد


Axios

۱۰۹ میلیون نفر تحت هشدار آب و هوای زمستانی در حالی که ایالات متحده با طوفان “عظیم” روبرو می شود

بیش از ۱۰۹ میلیون نفر در معرض هشدار بارش زمستانی هستند و بیش از ۳.۶ میلیون نفر در معرض هشدار دمای سرد هستند زیرا ایالات متحده با دومین طوفان زمستانی بزرگ خود در یک هفته مواجه است. در مقایسه با کولاک نیو انگلند آخر هفته گذشته، این کولاک دارای ردپای املاک و مستغلات بسیار بیشتری خواهد بود، به طوری که سرویس آب و هوای ملی (NWS) دامنه آن را “عظیم” در وب سایت خود توصیف کرده است. قرار است بر ایالت های کلرادو تا ورمونت تأثیر بگذارد

سریعترین رژیم لاغری