عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد


فعالیت های ثانویه تیم فوتبال خوزستان ادامه دارد؛

برکناری سرپرست تیم فوتبال خوزستان و انتخاب سرپرست جدید مشکلات زیادی را به دنبال داشت و در آخرین مورد عبدالکاظم طالقانی در مراسم استعفا و معرفی جانشین خود شرکت نکرد.

عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد

دیدارنیوز_سرویس خوزستان: پس از انتخاب سرپرست تیم فوتبال خوزستان و برکناری عبدالکاظم طالقانی سرپرست سابق تیم فوتبال، با توجه به ابلاغیه اداره کل ورزش و جوانان به وی و هیات فوتبال، طالقانی حضور نیافت. جلسه معرفی و ارائه و ارائه با حضور معاون تربیت بدنی استان انجام شد.
پس از آن بود که طی نامه ای از عبدالکاظم طالقانی خواسته شد ساعت ۱۷ همان روز برای تحویل و تبدیل تیم فوتبال با حضور نمایندگان اداره کل تربیت بدنی و سرپرست جدید حضور یابد. اما او و کارکنان فعلی تیم فوتبال حاضر نشدند.

بی توجهی به قانون توسط فردی که ۸ سال سرپرست تیم فوتبال استان خوزستان بوده دور از انتظار است. باید منتظر ماند و دید که نهادهای نظارتی و قانونی در مورد این تحقیر چه تصمیمی خواهند گرفت.