علی کریمی آب پاکی روی دست یحیی ریخت/ پرسپولیس کریم را از دست داد!


به گزارش سناپرس، با مخالفت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، مطالبات کریم باقری به عنوان همکاری با تیم ملی و دراگان اسکوچیچ پرداخت نمی شود.

سرمربی پرسپولیس که در زمان دراگان اسکوچیچ به عنوان دستیار به سرمربی کروات کمک می کرد به گفته کارلوس کی روش دیگر جایی در ترکیب ندارد.

کریم باقری چند بار بعد از بازی کریم باقری برای جمع آوری مطالباتش برای همکاری در تیم ملی به فدراسیون فوتبال رفت اما در نهایت آب پاکی روی دستش ریختند. شنیده ها حاکی از آن است که کریم باقری به دلیل دو شغله بودن نمی تواند حقوق تیم ملی خود را دریافت کند. چون دیوان محاسبات اجازه نمی دهد.

هیأت رئیسه فدراسیون قصد انجام کار غیرقانونی را ندارد و آقا کریم باید برای این پول که گفته می شود حدود ۳ میلیارد تومان است محدودیت ایجاد می کرد!